AVISO LEGAL

DATOS XERAIS

Dacordo co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos:

Serviguide, S.L. (en adelante, Serviguide) está domiciliada en r/ Juan Flórez, 82 – Local 6, 15005 A Coruña, con CIF B 15576689. Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña: Tomo 1.853, Sección General, Folio 74, Hoja Nº C-17.169 Inscripción 1ª.
Na web www.serviguide.com hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre as actividades da empresa e asuntos xerais vencellados.
O seu principal obxectivo é facilitar aos clientes e ao público en xeral a información relativa á empresa, aos produtos e servizos que se ofrecen.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Serviguide cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Serviguide adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Cando sexa solicitada o enchemento dun formulario no que se recollan datos de carácter persoal, informarase o cliente ou usuario do responsable do tratamento dos mesmos, a finalidade para a cal se recollen os datos, destinatario da información e da facultade do usuario de exercitar os seus dereitos. Para obter máis información sobre a nosa Política de Protección de datos, por favor pique aquí.

CONDICIÓNS DE USO

As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Non se permiten conductas que vaian contra la lei, os dereitos ou intereses de terceros.
Ser usuario da web de www.serviguide.com implica que recoñece ter leído e aceptado as presentes condicións e o que as extenda á normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que fora non está dacordo con estas condicións non continúe usando esta web.
Calquera tipo de notificación e/ou reclamación só será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.

RESPONSABILIDADES

Serviguide non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais o calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador.
Sen embargo, tendo en conta os art. 11 y 16 da LSSI-CE, Serviguide comprométese á retirada ou no seu caso bloqueo de aqueles contidos que puideran afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e o orde público.
Tampouco a empresa se responsabilizará dos danos e perxuízos que se produzan por erros ou malas configuracións do software instalado no ordenador do internauta. Excúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou erro que se produza cando o usuario se conecte a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.
Asimesmo, Serviguide resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade por elo.
Comunicámoslle que calquera prezo que poida ver na nosa web será só orientativo. Se o usuario desexa saber con exactitude el prezo ou se o produto no momento actual conta con algunha oferta da cal se pode beneficiar debe acudir a algunha das tendas físicas coas que conta Serviguide.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Serviguide é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, agás dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.
Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de Serviguide.
Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxerencias ou ideas, consideraráse cedida a Serviguide de maneira gratuita. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito.
Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade de Serviguide son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Só aparecen na web de Serviguide a efectos de promoción e de recopilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes condicións xeraisse rexen pola lexislación española. Para cualquera litixio que puidera xurdir vencellado co sitio web ou a actividade que en el se desenvolve serán competentes Xuzgados de A Coruña, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

POLÍTICA DE COOKIES

Serviguide, pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servizo web coa finalidad de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.
As cookies utilizadas asócianse únicamente con un usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por sí mesmas os datos persoais do usuario.
Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor donde se atopa a web recoñeza o navegador web empregado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa más sinxela. Empréganse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.
Para utilizar o sitio web non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas ao sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen perxuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
En todo caso as cookies teñen un carácter temporal coa única finalidade de facer más eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso se empregarán cookies para recoller información de carácter persoal.

Contacto

Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo.

Not readable? Change text.